Close

Regulamentul concursului

„ON LINE te premiaza vara aceasta „

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Concursul „ON LINE te premiaza vara aceasta ” este organizat de S.C. JUST MASTER ACTIVITIES SRL (denumit in continuare “Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara, Nr. 92, Sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/6119/2011, cod unic de inregistrare nr. RO  28508930, notificat la ANSPDCP cu numarul 34730. Participantii la Concursul „ON LINE te premiaza vara aceasta ”

denumit in continuare “Concursul”, sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament „).

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe pagina de facebook On Line (https://www.facebook.com/ONLiNE.ingrijire.zilnica/) si pe www.onlinecare.ro, pe intreaga durata a Concursului, in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Sectiunea 2 din prezentul Regulament Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in termen de 24 (douazecisipatru ) ore, de la anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ONLiNE.ingrijire.zilnica/  si pe www.onlinecare.ro

 

SECTIUNEA 2. ZONA SI PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat doar pe teritoriul Romaniei si se desfasoara incepand cu data de 23.05.2016 si se incheie la data de 08.07.2016 ora 00:00.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice care, pana la data inceperii concursului, respectiv 23.03.2016 au implinit varsta de 18 ani si care au domiciliul in Romania, in conditiile referite in prezentul Regulament. Exceptie fac angajatii Organizatorului si  agentiilor implicate in acest concurs, precum si rudele de gradul 1 si 2 ale acestora (copii, parinti, sot/sotie etc).

 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se desfasoara pe pagina facebook www.onlinecare.ro

Pentru a putea sa se inscrie la concurs participantii trebuie  sa acceseze pagina www.onlinecare.ro , sa intre in formularul de concurs, sa completeze numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail in formularul de inscriere in concurs, sa raspunsa la intrebarea adresata  si sa confirme faptul ca sunt de acord cu Regulamentul concursului.

Prin completarea datelor personale, inscrierea in concurs si bifarea casutei de confirmare a faptului ca sunt de acord cu Regulamentul concursului, utilizatorul isi exprima acordul expres si neechivoc ca aceste date cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului si sa fie utilizate ulterior in actiuni de marketing direct.

Participantii pot participa si implicit, se pot inscrie in concurs o singura data, conform celor mentionate mai sus .

 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Valoarea totala a premiilor este 1196.55  ron (TVA inclus)

In cadrul concursului se vor desemna prin tragere la sorti un numar de 17 participanti castigatori, a cate un premiu. Premiile acestui concurs sunt:

5  x perie faciala Beurer FC45

2 x mini-aparat masaj Beurer MG 16

10 x seturi de produse ON LINE

Desemnarea castigatoriilor se va realiza si alocarea premiilor se va desfasura astfel:

Tragere la sorti prin intermediul random.org a 17 castigatori.

Pentru acesti castigatori premiile se aloca astfel :

  • Primii 5 castigatori ( pozitiile 1-5) – premiile 5 x perie faciala Beurer FC45
  • Urmatorii 2 castigatori ( pozitiile 6 – 7) – premiile 2 x mini-aparat masaj Beurer MG 16
  • Urmatorii 10 castigatori ( pozitiile 8 – 17) – premiile 10 x seturi de produse ON liNE

Desemnarea castigatorilor se va realiza in termen maxim de 7 zile lucratoare de la finzalizarea concursului.

Nu se vor extrage liste de rezerva pentru castigatorii intiali.

Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani si nici nu se pot schimba parametrii premiului oferit. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor.

 

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR

In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui Concurs. Numele castigatorilor vor fi afisate  pe www.onlinecare.or si pe pagina de facebook  https://www.facebook.com/ONLiNE.ingrijire.zilnica/, in maxim 7 (sapte) zile lucratoare de la tragerea la sorti in cadrul careia au fost desemnati castigatorii.

Validarea castigatorilor  ale caror numere de participare la concurs au fost extrase prin tragere la sorti si comunicate pe www.onlinecare.ro si pe pagina de facebook  https://www.facebook.com/ONLiNE.ingrijire.zilnica/, se va face in urmatoarele conditii:

–           participantii selectati castigatori vor fi contactati telefonic sau prin email de catre Organizator in termen de 30 (treizeci) zile lucratoare de la data afisarii castigatorilor. Participantii selectati castigatori si care au fost contactati de catre Organizator trebuie sa transmita un email la campanii@masteractivities.ro in termen de 5( cinci) zile lucratoare de la data la care au fost contactati de catre Organizator.

–           organizatorul va confirma validarea premiilor si primirea adresei de livrarea a premiului prin trimiterea unui mesaj privat/ e-mail catre  fiecare participant selectat a fi castigator, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data transmiterii datelor de contact de catre acestia.

In cazul in care Organizatorul nu poate contacta telefonic sau nu primeste un email de confirmare din partea castigatorului in termen de 5 zile de la trimiterea primului emailului de instintate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula respectivul premiu, nefiind obligat sa il aloce unei rezerve.

Premiile vor fi livrate prin curier rapid in maxim 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii emailului cu adresa de livrare a fiecarui castigator, dar nu mai devreme de 01 august 2016.

Raspunderea asupra datelor inscrise in formularul de inscriere in concurs de catre participanti apartine exclusiv acestora. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea eventualelor imposibilitati ale acordarii premiilor din cauza indicarii unor date false.

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Concursului nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din loterii publicitare in conformitate cu prevederile Titlului III din legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. De la data transferului premiului in posesia castigatorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin castigatorului.

Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru participarea la concurs sau alte cheltuieli asimilate).

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

Organizatorul nu va putea fi facut responsabil de aparitia nicuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor prezentului Concurs:

–          Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective (e-mail) din motive independente de Organizator conform sectiunii nr. 6

–           Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

–           Situatiile in care mai multe persoane (participanti sau nu la concurs) revendica drepturi de autor aferente materialelor transmise de catre participanti (inclusiv difuzare, redifuzare, reproducere etc) sau situatiile in care materialele respective incalca orice drepturi / prejudiciaza imaginea vreunei persoane fizice sau juridice.

–           Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in concurs din motive independente de Organizator.

–           Imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta.

–           Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre useri, participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

–           Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu  premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

–           Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii prezentului concurs isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorului concursului.

Prin prezentul Regulament, tuturor participantilor la promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs, in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 12.  ALTE  DISPOZITII

In conformitate cu dispozitiile legale aplicabile in cazul organizarii de loterii publicitare, prezentul Regulament va fi autentificat de catre Organizator la biroul unui Notar Public, inainte de inceperea Concursului.

JUST MASTER ACTIVITIES SRL

on line pg 1 on line pg 2 on line pg 3 on line pg 4 on line pg 5